Թուղթ յուխտն Կճաւայ

Կճաւայ վանքի առաջնորդին ուղղուած թուղթը (նամակը), որ սբ Գրիգոր Նարեկացուց մեզ հասած միակ այսպիսի գրութիւնն է, վերաբերում է թոնդրակեցիների աղանդի քննութեանը։ Այն առաջին անգամ հրատարակուել է վենետիկեան մխիթարեան վարդապետ հայր Բարսեղ Սարգիսեանի կողմից՝ ընդարձակ ուսումնասիրութեամբ եւ ծանօթագրութիւններով (Հ. Բարսեղ վ. Սարգիսեան, Ուսումնասիրութիւն մանիքէա-պաւղիկեան թոնրակեցիներու աղանդին եւ Գր. Նարեկացւոյ թուղթը, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1893 թ.)։
 
Այս յղմամբ կարող էք դիտել կամ ներբեռնել վերոնշեալ աշխատութիւնը Նարեկացու թղթով հանդերձ։ Նիշքի աղբիւրն է Բոննի համալսարանի գրադարանի կայքը։

Միայն թուղթը, առանց ուսումնասիրութեան, դիտել կամ ներբեռնել այս յղմամբ:

Նոյն թուղթը «Գիրք թղթոց»-ի 1901 թ. թիֆլիսեան հրատարակութիւնից՝ կարող էք դիտել կամ ներբեռնել այս յղմամբ:

Այս գործը թարգմանուել է նաեւ անգլերէն բրիտանացի յայտնի հայագէտ Ֆրեդերիկ Կոնիբերի կողմից։ Թարգմանութիւնը տեսէք այս էջի անգլերէն տարբերակում։