Մեկնութիւն Երգոց Երգոյն

Մեկնութիւն Երգոց Երգոյն Սողովմոնի, Վենետիկ, 1789 թ.

Նարեկացին «Երգ երգոցի» մեկնութիւնը գրել է 977 թուականին՝ իշխան Գուրգէն Անձեւացու (990–1003-ին՝ Արծրունեաց թագաւոր) պատուէրով։ Դա այն տարին էր, երբ Նարեկացին կուսակրօն քահանայ ձեռնադրուեց։ Այս մեկնութիւնը Նարեկացու հաւանաբար հէնց առաջին երկն է։

Այս յղմամբ կարող էք դիտել կամ ներբեռնել մեկնութեան գրաբարեան բնագիրը վենետիկեան 1840 թ. հրատարակութիւնից (Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1840 թ.)։

Նարեկացու մեկնութիւնը թարգմանուել է արեւելահայերէն եւ անգլերէն։ Արեւելահայերէն թարգմանութեան հեղինակն է Վարդան Ֆերեշեթեանը, եւ գիրքը տպագրուել է Մայր Աթոռ Սբ Էջմիածնում 2007 թուին։ Գրքի pdf տարբերակը կարելի է բեռնել այստեղից։ Երկի անգլերէն թարգմանութեան հեղինակն է Ռոբերտա Էրվինը։ Այն հրատարակուել է 2008-ին։ Տուեալները տեսէք այստեղ։